Tikkaat

Tikkaat (kattosiltojen ja lumiesteiden lisäksi) varmistavat, että huolto-ja puhdistustöuden suorittaminen on mahdollisimman turvallista. Rakennuksen omistajan velvollisuus on rakennusmääräysten mukaan huolehtia, että rakennuksesta löytyy turvalliset tikkaat huoltotoimenpiteitä varten. 

Tikkaat ovat myös tärkeä poistumistie esimerkiksi tulipalon sattuessa.

Katso referenssikuvia »