Tikkaat

Tikkaat (kattosiltojen ja lumiesteiden lisäksi) varmistavat, että huolto-ja puhdistustöiden suorittaminen on mahdollisimman turvallista. Rakennuksen omistajan velvollisuus on rakennusmääräysten mukaan huolehtia, että rakennuksesta löytyy turvalliset tikkaat huoltotoimenpiteitä varten. 

Tikkaat ovat myös tärkeä poistumistie esimerkiksi tulipalon sattuessa.

Tilaa tikkaat verkkokaupasta.

Katso referenssikuvia »